Categories

Om oss

Medisinerforeningen i Bergen: Bergens eldste studentdrevne studentorganisasjon.
Medisinerforeningen i Bergen, MiB, ble stiftet i 1946, to år før selve universitet, og er Bergens eldste studentdrevne studentorganisasjon. Foreningens øverste formål er å skape trivsel og danne grunnlag for et allsidig og godt sosialt tilbud for medisinstudenter i Bergen. Dette gjøres ved å gi medisinstudentene et kulturelt, sportslig og sosialt tilbud, både i hverdagen, og gjennom større arrangementer.
 
MiB står for tradisjonsrike arrangementer medisinerruken (fadderuke 2) i starten av skoleåret, julelunsj og påskelunsj, luciatog, utflukter i friluft og opptil flere fester i løpet av året. 
 
Foreningen består av et hovedstyre og 3 understyrer. Hvert av understyrene dekker ulike tilbud for medisinstudentene innenfor forskjellige interesseområder, mens hovedstyret står for den sentrale koordinering og administrering av foreningen.
 
Styret i MiB velges under den årlige generalforsamlingen og består av medisinstudenter som ønsker å bidra positivt til studiet gjennom frivillig arbeid. Medlemmene av MiB, er alle medisinstudenter ved det medisinske fakultet ved Universitetet i Bergen. 
 
MiB holder til på Studenthuset Gades ved Haukeland universitetssykehus.