Categories

Medisinerforeningen i Bergen

Medisinerforeningen i Bergen (MiB) står for så å si alle utenomfaglige sosiale eventer som arrangeres for medisinstudentene. MiB er til for å skape godt miljø på alle kullene, og holder på med kultur, sport og masser av happenings både i hverdagen og gjennom større arrangement.

Foreningen består av et hovedstyre og fem understyrer. Hvert av de fem understyrene dekker ulike tilbud for medisinstudentene innenfor de forskjellige interesseområder, mens hovedstyret står for den sentrale koordinering og administrering av foreningen.

Medisinerforeningen i Bergen ble stiftet allerede i 1946 og er den eldste studentdrevne fakultetsorganisasjonen i Bergen.